Suurenna fonttia  
Voimme itse vaikuttaa!

Aivoperäiset sairaudet eli etenevät muistisairaudet, Parkinsonin tauti, aivoverenkierron häiriöt sekä aivovammat - ovat merkittävä keski-ikäisten suomalaisten terveyttä uhkaava tekijä. Ne aiheuttavat kasvavassa määrin sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyttä sekä ennenaikaista eläköitymistä. Voimme vaikuttaa näiden sairauksien esiintyvyyteen ja vammojen syntyyn paljon omilla elintavoillamme. Aivoterveistä elintavoista tiedottaminen sekä kansalaisten motivoiminen elämään aivojaan ajatellen jo nuoresta iästä alkaen on järkevä keino pienentää aivosairauksien puhkeamisen ja aivovammojen syntymisen riskiä myöhemmällä iällä.

Nuorten motivoiminen aivoterveisiin elintapoihin on erityisen tärkeää, sillä heidän lisääntyvä alkoholin ja muiden päihteiden käyttönsä kasvattaa pahimmillaan tulevaisuudessa maahamme uuden keski-ikäisten aivosairaiden sukupolven. Kansalaisten työ- ja toimintakyvyn säilymisen hyväksi tehtävä työ tuottaa terveempiä keski-ikäisiä ja säästää myös yhteiskunnan kustannuksia. Aivot Narikasta-hankkeessa aivoterveystiedotusta suunnataan erityisesti Pohjois-Savon alueen kouluihin ja oppilaitoksiin.


Säännöllistä tukea perheille


Aivot Narikasta -hanke tukee myös jo sairastuneita ja vammautuneita sekä heidän perheitään. Tärkeänä hankkeessa nähdään juuri perheen kokonaisvaltainen huomioiminen osana suunniteltavaa toimintamallia. Sairastuneen tai vammautuneen henkilön puoliso sekä lapset tarvitsevat myös tukea uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa.

Hankkeessa kehitetään neljälle järjestölle yhteinen alueellinen vertaistuen ja sopeutumisen malli edistämään perheiden kuntoutumista sekä ehkäisemään heidän syrjäytymistään. Hankkeessa yhdistetään neljän toimijan parhaat käytännöt ja luodaan niistä yhteisesti sovellettavissa oleva toimintamuoto, joka painottaa erityisesti perheiden psykososiaalista tukea, vertaistukea sekä sairastuneiden omaa osallisuutta ja tarpeita.

Aivot Narikasta -hankkeella edistetään saman alan järjestöjen alueellista yhteistyötä niin, että saadaan aikaan konkreettisia toimintamuotoja, jotka hyödyttävät kaikkien mukana olevien järjestöjen jäseniä ja säästävät yksittäisen järjestön resursseja.
© 2018 - Powered by Mindcom oy