Suurenna fonttia  
Pohjois-Savon alueella toimivat neurologiset yhdistykset pyrkivät edistämään toiminnallaan neurologisesti sairastuneiden ja vammautuneiden sekä heidän perheidensä hyvinvointia. Jokaiselle yleisemmälle sairausryhmälle on oma yhdistyksensä. Näistä yhdistyksistä saa tietoa liittyen ko. sairauteen sekä tukea erilaisten kerhojen ja vertaisryhmien muodossa.

Yhdistykset pyrkivät myös tekemään yhteistyötä, jolloin erilaisia ryhmiä ja tapahtumia toteutetaan yli "diagnoosirajojen". Tällaista toimintaa Aivot Narikasta -hankkeella pyritään lisäämään ja kehittämään. Tavoitteena on saada hankkeen aikana luotua toimiva verkosto ja toimintamalli eri yhdistysten välille, joka mahdollistaisi siten paremman ja kattavamman tuen sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Vasemmasta palkista pääset katsomaan tietoja yhdistyksistä sekä heidän kotisivujaan!
© 2018 - Powered by Mindcom oy